Kryofit

Junácka 6,Bratislava
www.kryofit.sk


Kryocentrum Piešťany

Teplická 81, Piešťany
www.cryotherapy.sk


Kryocentrum Harmonie ll

Jurkovičova Alej 28,Luhačovice
www.kryoluhacovice.cz


    Pripravujeme pre Vás centra v Petržalke, v Košiciach aj v Ostrave.
    Tešíme sa na Vašu návštevu.